Ágazatok

Suli a Marson - a sokszínű iskola, ahol jó diáknak lenni!

Kedves Leendő GD-s Diákunk!

Iskolánk jelszava: Suli a Marson - a sokszínű iskola, ahol jó diáknak lenni!

Te is a Digitális nemzedékhez tartozol, nálunk megismerkedhetsz:

  • a szerverek, PC-k, vezetékes illetve optikai hálózatok építésével, telepítésével, üzemeltetésével, a robottechnika alapjaival;
  • az elektronikus áramkörök működésével, a mikrovezérlők, a PLC-k programozásával.

Te is kíváncsi vagy:

Vízügy ágazat

Vízügyi technikus szakma

A vízügyi technikus szakmai előírásokat alkalmaz, munkaszervezési feladatokat lát el. Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, oktatáson-képzésen részt vesz illetve tart.

Részt vesz a tervkészítési munkákban, kapcsolatot tart.

Méréseket, megfigyeléseket végez, vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik, fenntartja, karbantartja a vízgazdálkodási létesítményeket. Üzemelteti a hajózsilipet.

Távközlés ágazat

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakma

Megalapozhatod a jövődet, ha ezt a szakmát választod, 

  • mert a technológiai fejlődés nagy ívben és gyorsan történik,
  • mert változatos, hiszen reggel még nem tudni, hogy délután milyen feladatokkal kell megbirkózni,
  • mert érdekes, ugyanis megszámlálhatatlan alkalom adódik új szakmai ismeretek megszerzésére.

Ajánljuk azon diákoknak, akik érdeklődnek az informatika és az elektronika iránt.

Válaszd az infokommunikációt, válaszd a GD-t!

Sport ágazat

Sportedző (a sportág megjelölésével)

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid–, közép– és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer–ismereteit, játék– és versenyszabályait.

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.

Pedagógia ágazat

Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakma

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

Vasútforgalmi szolgálattevő szakma

Mindannyian - vagy majdnem - úgy növünk föl, hogy játszunk a gondolattal: vasutasok vagyunk. Dübörgő, száguldó monstrumok, utasok százai függnek egyetlen mozdulatunktól. Egy igazi álom válhat valóra. Az ország legnagyobb munka családja vár, folyamatos előrelépési lehetőséggel. A vasúton csak a pálya kötött, a lehetőségeid nem. Mozdonyvezető, gépész, távközlős, informatikus, forgalmi szolgálattevő, és még sok más munkaterület vár, ha minket választasz. Tanulószerződés, ösztöndíj, folyamatos továbbképzési lehetőség áll előtted.

Környezetvédelem ágazat

Környezetvédelmi technikus szakma 

A környezetvédelmi technikus feltárja a különböző technológiák szennyező forrásait, nyilvántartja a szennyezőanyag-kibocsátásokat, védett természeti értékeket, a szennyezett területeket és adatszolgáltatást végez.

Részt vesz környezetvédelmi tervek elkészítésében. Méréseket végez, értékeli azokat, a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat.