Új hírek a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 (III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. 03. 16-tól iskolánkban bevezetésre került a tantermen kívüli, digitális munkarend, melynek során a tanulók az iskolát kivételes esetektől eltekintve nem látogathatják!

Az új munkarendben a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

 • A tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésének előkészítésére 2020. március 16-17. (hétfő – kedd) tanítás nélküli munkanapok voltak iskolánkban.
 • 2020. március 18-án megkezdtük a távoktatást. Ezen a héten minden osztályfőnök, szaktanár a rendelkezésére álló online lehetőségeket felhasználva kereste meg a tanulókat és foglalkoztatta őket.
 • Azoknak a tanulóknak, akiknek nem volt a távoktatásra alkalmas eszközük, a rendelkezésére bocsátottuk a megfelelő informatikai eszközöket.
 • A tanulók részéről nem merült fel igény, hogy az iskolában, az iskolai eszközöket használva vegyen részt a digitális oktatásban.
 • A tanulókat a szaktanárok ezen a héten tájékoztatták, hogy a következőkben mi lesz az a digitális felület, melyen az adott tantárgy oktatása történik.
 • Új munkarendet alakítunk ki, melyben lesznek az órarendi kereteknek megfelelő úgynevezett kontaktórák, amelyek idején a tanár és diák online módon kapcsolatba tud kerülni, biztosítva mindkét részről az elérés lehetőségét.
 • A kontakt órák száma nem mindig egyezik meg az eddigi óraszámmal illetve, lehetnek hosszabb egységek is, a tanulási folyamat hatékonyabbá tétele érdekében
 • Lesznek olyan tantárgyak, melyek ebben az órarendben nem szerepelnek, ezekben az esetekben a szaktanár beadandó feladatot, projektmunkát jelöl ki a tanulóknak és a tanulóknak ezeket a feladatokat kell határidőre elkészíteniük.
 • A tanulókat valamennyi tantárgyból értékeljük, figyelembe véve a tantárgy sajátosságait és az új digitális módszerek adta lehetőségeket.
 • Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a vizsgára készülő osztályok felkészítése a vizsgakövetelményeknek megfelelően a digitális munkarendben is megvalósítható legyen.
 • A tanulókat a március 23-27. héten a korábbi órarendjük szerint foglalkoztatjuk. Az órarendi órák idején a tanulók legyenek elérhetőek, a szaktanárok elsősorban ekkor fognak konzultálni a tanulókkal.
 • A gördülékenyebb, hatékonyabb munkavégzés érdekében dolgozunk az új órarenden, melynek bevezetésére még a jövő héten nem kerül sor.
 • Az új órarendben a tanulók gép előtt töltött idejét optimalizálni kívánjuk, a személyes kapcsolattartást elsősorban a délelőtti órákra tervezzük
 • A tanulók értékelésének rögzítése továbbra is a KRÉTA naplóban történik.

Kedves Tanulók!

A héten megtapasztaltuk a felelősségteljes, komoly hozzáállásotokat, ezt továbbra szeretnénk kérni Tőletek.

Kapcsolódjatok be az online tanórákba, végezzétek el a tanáraitok által adott feladatokat. Bízunk Bennetek! A tanévet ebben a formában is tudjuk folytatni, és Ti sikeres tanévet fogtok zárni.

Továbbra is kérjük a Szülők támogató segítségét is. Ebben helyzetben még nagyobb figyelemmel kövessék gyermekeik tanulmányait, otthoni tanulásukat, felkészülésüket.

Iskolánk továbbra is rendszeres tájékoztatással segíti a szülőket, a tanulókat. A hivatalos információkat az iskolai honlapon, KRÉTA naplóban az iskolai Facebook oldalon megjelenítjük.

Kérdésekkel az osztályfőnökökhöz vagy a gdvezetoseg@gmail.com e-mail címen az iskola vezetőségéhez lehet fordulni.

Kérünk mindenkit együttműködésre, türelemre, összefogásra

Vigyázzunk egymásra!

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vezetősége