A 2020 május-júniusi érettségi vizsgák megszervezése

A 2020.04.16-ai Kormányzati tájékoztatás és a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről alapján a következőkről tájékoztatom:

2. §

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

(4) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli  típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(5) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

(6) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

A 119/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján:

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését az intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését az intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez elektronikus úton (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája).

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A kormányrendeletben megjelölt előrehozott /szintemelő vizsgák törlését nem kell kérelmezni, azokat az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján hivatalból törli.

FIGYELEM! Érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmeket az Oktatási Hivatal NEM fogad.

Amennyiben a tanuló érettségi vizsgát kíván tenni, az alábbi tudnivalókról tájékoztatom:

 • a vizsgák szervezéséhez kapcsolódó információk az iskola honlapján, Facebook oldalán, illetve az osztályfőnökök által lesznek elérhetőek;
 • egy teremben max. 10 fő vizsgázó tartózkodhat, a 1,5 m-es távolságot tartani kell mind a vizsgateremben, mind a folyosókon, mind egyéb területen;
 • a vizsgáztatásra kijelölt helyszínek mind a vizsga előtt, mind a vizsga után fertőtlenítésre kerülnek;
 • a mosdók minden használat után fertőtlenítésre kerülnek;
 • védőeszközöket (fertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk) az iskola biztosít;
 • csoportosulás nem megengedett sem a vizsgák előtt, sem a vizsgák után (pl. az iskola előtt, az iskola folyosóin, stb.).

Fentiek alapján felhívom a szülők és tanulók figyelmét, hogy vissza kell jelezniük az igazgato.szszc.gd@gmail.com vagy a gabord@gdszeged.hu e-mail címen.

Amennyiben a tanuló:

 • nem kíván érettségit tenni ebben a vizsgaidőszakban (2020. május-június),
 • vagy módosítani kívánja jelentkezését.

Ebben az esetben kérem, hogy a csatolt nyomtatványt kitöltve szíveskedjen visszaküldeni a fenti e-mail címek valamelyikére!

A hivatalos tájékoztatót elolvashatja az Oktatási Hivatal honlapján!

Tímár Csaba, tagintézmény-vezető