Iskolarendszerű OKJ képzéseink

Általános tudnivalók

Képzéseink iskolarendszerűek (nem tanfolyam), a képzés szeptember 1-jével kezdődik.

A képzések indulása a jelentkezettek számától is függhet. Kevés jelentkező esetén nem indulhatnak bizonyos szakok.

Ingyenesség

Az első két szakképesítés megszerzése ingyenes. A második és a további szakképesítések csak felnőttoktatásban (esti képzés) szerezhető meg ingyenesen. Harmadik, vagy további képesítés esetén a tandíj a tanulmányi átlag és a jövedelem figyelembe vételével kerül meghatározásra. 

Abban az évben, amikor a tanuló betölti a 25. életévét, már csak felnőttoktatásban, esti képzésen folytathatja a tanulmányait.

Nem számítanak 2., vagy további szakképesítéseknek az adott szakképesítés SZVK-jában megjelölt, kapcsolódó, azonos ágazatba tartozó szakképesítések.

pl.: Vasútforgalmi technikus képzés esetében korábban megszerzett Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző végzettséggel ingyenesen, NAPPALI tagozaton végezhető 25 éves kor alatt.

pl.: Elektronikai technikus képzés esetében korábban megszerzett Elektronikai műszerész, Erősáramú elektrotechnikus, vagy Villanyszerelő végzettséggel ingyenesen, NAPPALI tagozaton végezhető 25 éves kor alatt.

pl.: Informatikai rendszerüzemeltető képzés esetében korábban megszerezett Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, vagy CAD-CAM informatikus, vagy Gazdasági informatikus végzettséggel ingyenesen, NAPPALI tagozaton végezhető 25 éves kor alatt.

További szakképesítéseknél lásd az adott szakképesítés Szakmai és vizsgakövetelményeit (SZVK)!

Esti képzésnél ugyanígy nem számít 3. szakképesítésnek a korábban kapcsolódó, azonos ágazatban szerzett végezettség, így az újabb végzettség ingyenes szerezhető meg.

Egészségügyi alkalmasság

Egyes szakképesítéseknek a kerettanterv alapján van egészségügyi vagy pályaalkalmassági követelménye. Esti tagozaton az alkalmassági vizsgálat önköltséges. A vizsgálat helyszínének kiválasztásában tudunk segíteni.

A képzés időtartama

5/13. évfolyamon a képzés 1 éves. 5/13. évfolyamra csak az adott ágazatban (2017-től) megszerzett szakmai érettségivel lehet beiratkozni. 

Az 1/13. évfolyamon kezdődő képzések 2 évesek mind nappali, mind esti tagozaton.

Az esti tagozatos képzés hetente 18 óra elfoglaltságot jelent. 3 tanítási nap hetente, napi 6 tanítási órával, 15:30 órai kezdettel. Az esti tagozat heti óraszáma elméleti óra esetében fele, gyakorlati tantárgy esetében 60%-a a kerettantervben a nappali tagozatra meghatározott óraszámoknak. A tanítási napok, illetve az órarend a tanév elején kerül kialakításra a nappali oktatás órarendjét figyelembe véve.

Diákigazolvány

Mind nappali, mind esti tagozaton diákigazolvány igényelhető. Részletek: http://www.diakigazolvany.hu/

Esti tagozaton a tanulói jogviszony nem jelent TB jogviszonyt, az munkaviszonnyal, tanulószerződéssel vagy az EHO megfizetésével szerezhető meg.

Hiányzás

Nappali tagozaton a szülő előre benyújtott írásbeli kérelemmel 3 alkalommal, de legfeljebb 3 napot igazolhat. Nappali tagozaton megszűnik a tanulói jogviszony 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Esti tagozaton a tanuló egy tanévben 100 tanórát igazolhat írásban. Esti tagozaton megszűnik a tanulói jogviszony 20 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Mind nappali, mind esti tagozaton az évfolyamot meg kell ismételni, ha az éves összes gyakorlati hiányzás meghaladja az éves összes gyakorlati óraszám 20%-át.

Felmentés

Elméleti tantárgyak esetében a korábbi tanulmányok alapján (pl. felsőoktatás) felmentés kérhető.

Szakmai gyakorlat

Egyes szakképesítések esetén az 1/13. évfolyamot követően a kerettanterv alapján szükséges összefüggő nyári gyakorlat teljesítése. A képzőhely biztosítása - a tanulói javaslatokat figyelembe véve - az iskola kötelessége.

Esti tagozaton az évközi gyakorlat akár külső cégeknél is teljesíthető együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés keretében. Tanulószerződés előnyeiről bővebben itt: https://www.tanuloszerzodes.hu/

Egyéb kérdések

További, és az itt részletezett kérdésekben is az ide vonatkozó érvényes jogszabályok a mérvadóak!

Következő tanévben indítani tervezett szakképesítések

A 2019/2020. tanévben iskolánkban tervezzünk iskolarendszerű érettségire épülő és alapfokú végzettségre épülő szakképesítések indítását.

Hiányszakképesítések

Hiányszakképesítések a 2019/2020. tanévben a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendeletben megjelölt megyékben:

  • Elektronikai technikus,
  • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
  • Informatikai rendszerüzemeltető,
  • Közlekedésautomatikai technikus,
  • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
  • Vasútforgalmi szolgálattevő,
  • Vízügyi technikus

Érettségire épülő szakképesítések

A kerettantervből megtudható, hogy mi lesz a tananyag a képzésen. Az SZVK a vizsgáról nyújt információt.

Informatikai rendszergazda (54 481 04)

 Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) - HIÁNYSZAKMA

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) - HIÁNYSZAKMA

Elektronikai technikus (54 523 02) - HIÁNYSZAKMA

Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03) - HIÁNYSZAKMA

Környezetvédelmi technikus (54 485 01)

Vízügyi technikus (54 853 01) - HIÁNYSZAKMA

Vízgazdálkodó technikus (54 853 02)

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)

Fitness-wellness instruktor (54 813 01)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11) - HIÁNYSZAKMA

Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) - HIÁNYSZAKMA

Alapfokú végzettségre épülő szakképesítések

Vízügyi szakmunkás (34 853 02)

Tanulj szakmát a GD-ben!