Történelemverseny a 9-10. évfolyamok számára

Egyéni nevezőket várunk PowerPoint-prezentáció versenyünkre az ókor, a középkor és a kora újkor technikai fejlődése és vívmányai témakörben.

A PPT-pályamunkák kapcsolódhatnak az élet bármely területének technikai változásaihoz (például közlekedés, kézműipar, mezőgazdaság, kultúra stb.).  Terjedelem: 12-15 dia.

A munkákat pendrive-on kérjük eljuttatni a történelemtanároknak. A készítő nevét az első, a felhasznált forrásokat az utolsó dián tüntessétek fel!

A beadás határideje: 2019. április 8. (hétfő).

a Történelem munkaközösség