Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03)

Nyilvántartásba-vételi szám: E-001297/2015/A042

A Pénztárkezelő és valutapénztáros rész-szakképesítést adó képzést annak ajánljuk elsősorban, aki szeretne e megbecsült szakmában elhelyezkedni, vagy családja érdekében szeretne megismerni a pénztárkezeléssel és az ezzel kapcsolatos területtel.

A Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ-s tanfolyamon megszerzett képesítés munkaterületének jellemző leírása:

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik.

A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat.

Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.

 A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.

A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez.

Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyamunkon olyan szakembereket képzünk, akik alkalmasak többek között:

 • a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani
 • az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni
 • a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani
 • a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni
 • a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • értéktári teendőket elvégezni
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni, az ügyfelet tájékoztatni

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés főbb tantárgyai/moduljai:

 • 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
 • 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

A tanfolyamon végzettek szakmai vizsgára bocsátásának feltételei:

 • Mindkét modulzáró vizsga eredményes letétele.

A tanfolyam vizsgakövetelményei:

 • 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása – központi írásbeli; gyakorlati; szóbeli  vizsga
 • 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése - központi írásbeli; gyakorlati; szóbeli  vizsga

A Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam elvégzése után legjellemzőbben betölthető munkakörök:

 • FEOR 3612 - Pénzintézeti ügyintéző: Banki és pénzforgalmi ügyintéző, Értéktárkezelő (banki) Értéktáros (banki), Valutapénztáros, Pénzfeldolgozó
 • FEOR 4211 - Banki pénztáros: Valutapénztáros, Valutaváltó, Bankpénztáros

Tanfolyam helyszíne: Szegedi Szakképzési Centrum

Tanfolyam várható ideje: 2018. január 22 – február 2.

Komplex szakmai vizsga időpontja: 2018. február 6.

Tanfolyami költség: 40.000 Ft (oktatási költség) + 30.000 Ft (vizsgaköltség) - Részletfizetési lehetőség van!

Jelentkezési lap elektronikusan kitölthető.

Részletek: Habina Péter (Szegedi Szakképzési Centrum) 62-554-275