Villamosipar és elektronika ágazat

Elektronikai technikus szakma

Megalapozhatod a jövődet, ha ezt a szakmát választod, mert hiányszakma!

Ajánljuk azoknak a diákoknak, akik érdeklődnek az elektronika, az irányítástechnika és az informatika iránt.

Az elektronikai technikus feladata gyengeáramú berendezések üzemeltetése, az alkalmazott irányítás-, és vezérléstechnikai berendezések kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja a gyengeáramú villamos berendezések működését, jellemzőit, szükség esetén hibakeresést végez. Képes az egyszerűbb gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő feladatokat is végez.

Közlekedésautomatikai műszerész szakma

A Közlekedésautomatikai műszerész munkája során az üzemképesség mielőbbi visszaállítása céljából szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

Elhárítja az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát, dokumentálja a berendezésen végzett munkálatokat, kapcsolatot tart a diszpécserszolgálattal, különösen baleset, elemi esemény és rendkívüli körülmények bekövetkezésekor.

A helyi vasúti forgalomirányítással egyezteti és a szükséges további munkafázisokat lefolytatja, a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedik.

Figyelembe veszi és elvégezi az előírt - időciklus szerinti -, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatokat, elvégezi a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrizni a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében.

Betartja a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi előírásokat és alkalmazza azok eszközeit).

Elektronika ágazat