Vízügy ágazat

Vízügyi technikus szakma

A vízügyi technikus szakmai előírásokat alkalmaz, munkaszervezési feladatokat lát el. Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, oktatáson-képzésen részt vesz illetve tart.

Részt vesz a tervkészítési munkákban, kapcsolatot tart.

Méréseket, megfigyeléseket végez, vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik, fenntartja, karbantartja a vízgazdálkodási létesítményeket. Üzemelteti a hajózsilipet.

Felszíni víz kitermelését végzi, irányítja, üzemeltetési és ellenőrzési munkát végez.

Részt vesz az árvízi védekezésben, belvízi védekezésben, helyi vízkár-elhárítási munkákban, vízminőség kárelhárításában.

Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában.

Vízgazdálkodó technikus szakma

A vízgazdálkodó technikus méréseket, megfigyeléseket végez, vízgazdálkodási létesítmények tervkészítési munkáiban, létesítésében, karbantartásában vesz részt.

Hajózsilipet üzemeltet, felszíni víz kitermelését végzi és irányítja.

Vízmű és szennyvíztisztító-mű üzemeltetési és ellenőrzési munkáit végezi.

Részt vesz az árvízi és belvízi védekezésben, a helyi vízkár-elhárítási munkákban, a vízminőség kárelhárításában, és vízhasznosítási feladatok ellátásában működik közre.

Munkaszervezési feladatokat lát el, szakmai előírásokat alkalmaz.

Vízügyi szakmunkás szakma

A Vízügyi szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 • vízállást észlelni, jelenteni
 • vízmércéket karbantartani
 • hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni
 • hidrometriai mérésekben közreműködni
 • torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani
 • árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani
 • vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • belvíz elvezető csatornákat karbantartani
 • belvízvédekezésben részt venni, védmű kiépítést irányítani
 • vízminőséget ellenőrizni, jelenteni
 • vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni
 • gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről
Vízügy ágazat