Környezetvédelem ágazat

Környezetvédelmi technikus szakma 

A környezetvédelmi technikus feltárja a különböző technológiák szennyező forrásait, nyilvántartja a szennyezőanyag-kibocsátásokat, védett természeti értékeket, a szennyezett területeket és adatszolgáltatást végez.

Részt vesz környezetvédelmi tervek elkészítésében. Méréseket végez, értékeli azokat, a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat.

Felméri, és analitikai vizsgálatnak veti alá, közreműködik a bírság kiszabásában, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, fenntartási és kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzési munkákban.

Szabálysértési ügyek intézésében, pályázatírási és megvalósítási munkákban vesz részt.

Környezetvédelem ágazat