Beiratkozás - 2021. június 23. (szerda) 8:00-14:00

Beiratkozás - 2021. június 23. (szerda) 8:00-14:00

 • Az iskolánkba felvett 8. osztályos tanulók beiratkozására személyesen kerül sor 2021. június 23-án, szerdán.
 • A beiratkozást a járványügyi előírásoknak megfelelően bonyolítjuk.
 • Annak érdekében, hogy sem a tanteremben, ahol a beiratkozás történik, sem a folyosókon ne alakuljon ki csoportosulás kérjük, hogy az érkezésük lehetőség szerint az alábbi ütemezés szerint történjék.

 

 • 8.00-11.00-ig azoknak a leendő 9. évfolyamos tanulóknak a beiratkozására számítunk, akiknek nevének kezdőbetűje A-K.
 • 11.00-14.00-ig azoknak a leendő 9. évfolyamos tanulóknak a beiratkozására számítunk, akiknek nevének kezdőbetűje L-Zs
 • Az épületbe testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni, szájmaszk használata kötelező. A beiratkozás során a kérjük a védőtávolság az egyéb higiénés szabályok betartását.

 

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

 • Általános iskolai bizonyítvány
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya (amennyiben rendelkezik a tanuló ezekkel a dokumentumokkal)
 • Értesítés iskolaváltásról, a magyarországi általános iskolák által kiállított nyomtatvány
 • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap (Kormányhivatalban állítják ki)
 • Kitöltött tanulói adatlap-Kérjük, lehetőség szerint nyomtassák ki a mellékelt adatlapot és töltsék ki nyomtatott nagybetűkkel. (Üres adatlap az iskola portáján is felvehető.)
 • SNI-BTMN szakértői vélemény  másolata, amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel.
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozatának másolata, amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel.
 • Sportegyesületi tagság igazolása (sport ágazatos tanulóknak)

 

A tanulók és szüleik egyéb teendői beiratkozáskor

 • A tanulni kívánt idegen nyelv (angol, német) választásának véglegesítése
 • Adatvédelmi szabályzat tudomásulvétele, nyilatkozatok aláírása
 • Tanulói adatlap ellenőrzése, egyeztetése a személyes okmányokkal (szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a TB kártya, az adóazonosító jel) Amennyiben előzetesen nem történt meg az adatlap kitöltése, az adatlap  helyszíni kitöltése
 • Online pályaorientációs kérdőív kitöltése
 • Az iskolai nyakkendő megrendelése
 • Közösségi szolgálati napló megrendelése

 

A beiratkozás az alábbi tantermekben történik

ágazat

tanterem

tanterem

informatika és távközlés (INFORMATIKA

A113

A103

informatika és távközlés (TÁVKÖZLÉS)

D06

 

pedagógia

A213

A203

környezetvédelem és vízügy (KÖRNYEZETVÉDELEM)

D018

 

környezetvédelem és vízügy (VÍZÜGY)

D018

 

sport

A013

 

sport (KÉZILABDA AKADÉMIA)

D104

 

közlekedés és szállítmányozás (KÖZLEKEDÉS)

D104

 

közlekedés és szállítmányozás (LOGISZTIKA)

D117

 

 

Névre szóló terembeosztásról a beiratkozás napján az Aulában, illetve a folyosókon adunk tájékoztatást.

Várjuk iskolánkba a leendő 9. évfolyamos tanulóinkat!

A beiratkozásig felmerülő kérdéseikkel a horvathklari@gdszeged.hu e-mail címen Horváth Klára igazgatóhelyetteshez fordulhatnak.