Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

HOGY MINDEN ÉS MINDENKI ELJUSSON ODA, AHOVA SZERETNE!

1. Logisztikai technikus

Ha kíváncsi vagy, mi áll a siker mögött és milyen utak vezetnek oda, ha gyakorlatias, kreatív vagy, és vágysz a sikerre, akkor nem kerülheted el a logisztikát! Ha meg akarod tudni a kereskedelem, szállítás, raktározás, gyártás-tervezés, hova tovább: a fejlődés titkait, itt az idő, hogy együtt fejtsük meg! Köztünk a helyed!

Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás

Összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • közszolgáltatóknál
 • magánvállalatoknál

Alapkompetenciák:

 • Felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását.
 • Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat.
 • Megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat.
 • Hatékonyan kommunikálnak.
 • Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.
 • Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat.
 • Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.

2. Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

Mindannyian - vagy majdnem - úgy növünk föl, hogy játszunk a gondolattal: vasutasok vagyunk. Dübörgő, száguldó monstrumok, utasok százai függnek egyetlen mozdulatunktól. Egy igazi álom válhat valóra. Az ország legnagyobb munka családja vár, folyamatos előrelépési lehetőséggel. A vasúton csak a pálya kötött, a lehetőségeid nem. Mozdonyvezető, gépész, távközlős, informatikus, forgalmi szolgálattevő, és még sok más munkaterület vár, ha minket választasz. Tanulószerződés, ösztöndíj, folyamatos továbbképzési lehetőség áll előtted. Egy biztos választás: vasút!

A szakmai utasításoknak megfelelően, vasutas társaival együttműködve, a hatáskörébe tartozó állomásokon és azok szolgálati helyein megszervezi a menetrendszerű vonatközlekedést, a biztonságos és hatékony tolatást. A vonatközlekedés lebonyolítása során az állomási technológiai előírásokhoz igazodva, a forgalmi utasításokban előírt jelzésekkel, közleményekkel és a rendelkezésre álló műszaki berendezések segítésével szabályozza a forgalmat a szomszédos állomások viszonylatában az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevők, a nyílt pályán vonatfogadásra kötelezettek és szükség esetén a közlekedő vonatok személyzetének bevonásával. Együttműködik az irányító szervezetekkel és az előírt módon végrehajtja az adminisztrációs feladatokat papír alapon vagy a vasúti informatikai rendszerek segítségével. Tevékenységét a hagyományos, valamint a számítógéppel vezérelt elektronikus biztosítóberendezések és a vasúti informatikai rendszerek kezelésével végzi.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • közszolgáltatóknál (pl. MÁV)
 • magánvállalatoknál

Alapkompetenciák:

 • Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas.
 • A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket.
 • Gyártási, szerelési sorrendtervet készít.
 • Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt.
 • Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.
 • Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít.
 • Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését.
 • Ismeri és használja a hiba-és túláramvédelmi eszközöket.
Közlekedés és szállítmányozás ágazat