Összefüggő nyári szakmai gyakorlat

Tudnivalók az összefüggő gyakorlatról a 2019-2020 tanévben

(dőlt betűs részek a szakképzési törvényből 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről)

Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

A teljesítés időtartama: 2020. június 16. és augusztus 31. között összefüggően

28 §, 2) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

Dokumentálás

A foglalkozási naplót rendelkezésre bocsájtjuk, ezt naponta kell vezetni és aláíratni, mert egyben jelenléti ívként is szolgál.  A hiányzásokat és azok pótlását a második oldalon kell rögzíteni.

A napló része a gyakorlat igazolására szolgáló táblázat, ezt a gyakorlat végén kell aláíratni és gyakorlati hely bélyegzőjével lebélyegeztetni.

A naplót kitöltve, leigazoltatva a következő tanév első napján (2020.09.01.) kell leadni az osztályfőnöknek.

Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a naplóra, akkor másolatot kell kérni belőle.

Ha a gyakorlati hely saját naplót vezettet, akkor arról másolatot kell kérni.

A foglalkozási napló melléklete a kerettanterv szerinti „tananyag”, amely segítséget nyújt a napló kitöltésében.

41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

Hiányzás: Igazolt hiányzás 20% lehet, igazolást csatolni kell (orvosi igazolás). A 20% fölötti hiányzást pótolni kell!

Igazolatlan hiányzás maximum 5% lehet, de azt is pótolni kell.

Gyakorlatok óraszáma

10.-11. évfolyam, 2016-os, illetve 2018-as kerettanterv szerint, 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra), az informatika és távközlés ágazatok kivételével minden ágazatban.

Érintett osztályok: 10.A, 10.B, 10.C (Villamosipar) , 10.D, 10.L, 11.A, 11.C (villamosipar), 11.D, 11.L, 11.V

13. évfolyam 2018-as SZVK szerint nappali tagozaton

Összefüggő gyakorlat 160 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 8 óra), kivéve az informatika és távközlés ágazatokat.

Érintett osztályok, csoportok: 1/13.A, 1/13.B (környezetvédelem)

Esti tagozaton 96 óra (12 nap, napi 8 óra), érintett osztályok: 1/13.F, 1/13.H, 1/13Hk, 1/13.J, 1/13.K (környezetvédelem)

Év végi bukás esetén

Ha valaki javítóvizsgára bukik, akkor teljesítse a gyakorlatot, mert csak így tud továbblépni, sikeres javítóvizsga esetén.

Ha valaki évismétlésre bukik, akkor a gyakorlatot nem kezdheti meg.

Aki javítóvizsgán évismétlésre lesz utasítva, akkor neki a gyakorlatot is meg kell ismételni.

28.§, (6a) A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A pedagógia és sport ágazatokban a gyakorlatokat harmadik fél bevonásával tervezzük megvalósítani, résükre külön befogadó nyilatkozat készült.

A gyakorlatokkal kapcsolatos probléma esetén Masa Lászlót kell keresni a masa57laci@gmail.com címen, vagy a 06-20-541-6480 telefonszámon