Sport ágazat

Sport ágazat

TEGYÉL MA AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

1. Fitnesz-wellness instruktor

Széles bázisú sport-és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben. Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot. A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • aerobik oktató
 • fitnesz-wellness asszisztens
 • aqua tréner
 • fitnesz oktató
 • aqua fitness oktató
 • vízi aerobik oktató
 • csoportos fitnesz instruktor
 • fitnesz aerobik oktató
 • teremedző
 • fitnesz instruktor
 • kondicionáló edző
 • sportanimátor
 • fitnesz asszisztens
 • wellness asszisztens

Alapkompetenciák:

 • A motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti.
 • Betartja a balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza.
 • A sportszakmai terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál.
 • Az általa összeállított feladatot, feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít.

2. Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

Sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép-és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • egészségmegőrző programok szervezője
 • sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője
 • egészségmegőrző programok vezetője
 • sport szakreferens
 • aerobic oktató
 • fitness-wellness asszisztens
 • fitnesz edző
 • programszervező
 • termékbemutató-szervező
 • rendezvényszervező és –bonyolító
 • sport-rendezvényszervező
 • szabadidőszervező
 • aerobic terem üzletvezetője
 • fitness klub vezetője
 • fitness terem vezető
 • fürdővezető
 • horgászegyesületi vezető
 • kondicionálóterem vezető
 • mozgásstúdió-vezető
 • sport szakosztályvezető
 • sportegyesület vezetője
 • sportklub vezetője
 • sportlétesítmény vezető
 • sportosztály vezetője
 • strandvezető
 • szabadidő központ igazgatója
 • testápolószalon-vezető
 • uszodavezető

Alapkompetenciák:

 • A motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti.
 • Betartja a balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza.
 • A sportszakmai terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál.
 • Az általa összeállított feladatot, feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít.

 

Sport ágazat