Összefüggő nyári szakmai gyakorlat

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat

Tudnivalók az összefüggő gyakorlatról a 2021-2022 tanévben

(dőlt betűs részek a szakképzési törvényből 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről)

Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

A teljesítés időtartama: 2022. június 16. és augusztus 31. között összefüggően

28 §, 2) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

Gyakorlatok óraszáma

11. évfolyam 2018-as kerettanterv szerint, 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra), az informatika és távközlés ágazatok kivételével minden ágazatban.

Érintett osztályok: 11.A, 11.B (környezetvédelem), 11.C, 11.D, 11.L, 11.V (vízügy)

Szervezési, előkészítési kérdések

Az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, tanuló segíthet a megfelelő hely felkutatásában.

Jelentkezés, besorolás

Aki tud gyakorlati helyet, az hozzon befogadó nyilatkozatot. Egy cég több tanulót is jelezhet egy lapon.

Az érintett vállalkozásokat megkeressük és velük együttműködési megállapodást kötünk.

A befogadó nyilatkozatok begyűjtése az első félév végéig tart, utána elkezdjük a tanulók besorolását, a megállapodások megkötését. A kitöltött, aláírt, bélyegzővel ellátott nyilatkozatot kérjük leadni az osztályfőnöknek. Határidő: 2022.01.29.

Célszerű időben jelentkezni, mert február végéig a „népszerű” helyek általában betelnek.

Természetesen mindenkinek biztosítunk gyakorlati helyet, de nem tudjuk garantálni, hogy a lakóhelyéhez közeli helyen, neki a legkedvezőbb időintervallumban tudja teljesíteni a gyakorlatát.

A gyakorlatok teljesítésének dokumentálása: foglalkozási napló és jelenléti ív.

A foglalkozási naplót rendelkezésre bocsájtjuk, ezt naponta kell vezetni és aláíratni, mert egyben jelenléti ívként is szolgál.  A hiányzásokat és azok pótlását a második oldalon kell rögzíteni.

A napló része a gyakorlat igazolására szolgáló táblázat, ezt a gyakorlat végén kell aláíratni és gyakorlati hely bélyegzőjével lebélyegeztetni.

A naplót kitöltve, leigazoltatva a tanév végéig (később kijelölendő időpontban) kell leadni.

Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a naplóra, akkor másolatot kell kérni belőle.

Ha a gyakorlati hely saját naplót vezettet, akkor arról másolatot kell kérni.

A foglalkozási napló melléklete a kerettanterv szerinti „tananyag”, amely segítséget nyújt a napló kitöltésében.

41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

Hiányzás: Igazolt hiányzás 20% lehet, igazolást csatolni kell (orvosi igazolás). A 20% fölötti hiányzást pótolni kell!

Igazolatlan hiányzás maximum 5% lehet, de azt is pótolni kell.

Év végi bukás esetén

Ha valaki javítóvizsgára bukik, akkor teljesítse a gyakorlatot, mert csak így tud továbblépni, sikeres javítóvizsga esetén.

Ha valaki évismétlésre bukik, akkor a gyakorlatot nem kezdheti meg.

Aki javítóvizsgán évismétlésre lesz utasítva, akkor neki a gyakorlatot is meg kell ismételni.

28.§, (6a) A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A gyakorlatokkal kapcsolatos probléma esetén Kutas Lászlót kell keresni a kutaslaszlo.gd@gmail.com címen, vagy a 06-30-930-6731 telefonszámon.

(Foglalkozási napló

A dokumentumok címei a nyomtatási beállításokra utalnak.

Jelenléti ív:

A pedagógia és sport ágazatok kivételével használható)