Iskolarendszerű szakmáink

Jelentkezési lap

Általános tudnivalók

Képzéseink iskolarendszerűek (nem tanfolyam), a képzés szeptember 1-jével kezdődik.

A képzések indulása a jelentkezettek számától is függhet. Kevés jelentkező esetén nem indulhatnak bizonyos szakok.

Ingyenesség

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről alapján

3. § [A szakképzés ingyenessége]

(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és

b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig

ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

Egészségügyi alkalmasság

Egyes szakképesítéseknek a kerettanterv alapján van egészségügyi vagy pályaalkalmassági követelménye. Esti tagozaton az alkalmassági vizsgálat önköltséges. A vizsgálat helyszínének kiválasztásában tudunk segíteni.

A képzés időtartama

5/13. évfolyamon a képzés 1 éves. 5/13. évfolyamra csak az adott ágazatban (2017-től) megszerzett szakmai érettségivel lehet beiratkozni. 

Az 1/13. évfolyamon kezdődő képzések 2 évesek mind nappali, mind esti tagozaton.

Az esti tagozatos képzés hetente 18-20 óra elfoglaltságot jelent. 3 tanítási nap hetente, napi 6-7 tanítási órával, 15:30 órai kezdettel. A tanítási napok, illetve az órarend a tanév elején kerül kialakításra a nappali oktatás órarendjét figyelembe véve.

Diákigazolvány

Nappali tagozaton diákigazolvány igényelhető. Részletek: http://www.diakigazolvany.hu/

Esti tagozaton a felnőttképzési jogviszony nem jelent TB jogviszonyt, az munkaviszonnyal, tanulószerződéssel vagy az EHO megfizetésével szerezhető meg.

Hiányzás

Nappali tagozaton a szülő előre benyújtott írásbeli kérelemmel 3 alkalommal, de legfeljebb 3 napot igazolhat. Nappali tagozaton megszűnik a tanulói jogviszony 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Esti tagozaton a tanuló egy tanévben 100 tanórát igazolhat írásban. Esti tagozaton megszűnik a felnőttképzési jogviszony 20 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Mind nappali, mind esti tagozaton az évfolyamot meg kell ismételni, ha az éves összes gyakorlati hiányzás meghaladja az éves összes gyakorlati óraszám 20%-át.

Felmentés

Elméleti tantárgyak esetében a korábbi tanulmányok alapján (pl. felsőoktatás) felmentés kérhető.

Jelentkezési lap

Következő tanévben indítani tervezett szakképesítések

A 2021/2022. tanévben iskolánkban tervezünk iskolarendszerű érettségire épülő és alapfokú végzettségre épülő szakképesítések indítását.

Érettségire épülő szakképesítések

5/13. évfolyam (1 éves képzéseink)

Elektronikai technikus (54 523 02)

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)

 Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Környezetvédelmi technikus (54 850 01)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11)

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)

Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05)

Vízgazdálkodó technikus (54 853 02)

Szükséges iskolai végzettség: szakképesítéshez illeszkedő megfelelő ágazati érettségi megléte

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 9.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.19-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége 

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

1/13. évfolyam (2 éves képzéseink)

Fitness-wellness instruktor (5 1014 20 01)

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus (5 0612 12 01)

 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0612 12 02)

Környezetvédelmi technikus (5 0712 14 02)

Logisztikai technikus (5 1041 15 06)

Pedagógiai munkatárs - Pedagógiai asszisztens (4 0119 01)

Sportedző (a sportág megjelölésével)-sportszervező (5 1014 20 02)

Távközlési technikus (5 0714 12 04)

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus (5 1041 15 08)

Vízügyi technikus (5 1021 14 04)

Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 9.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.19-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

Alapfokú végzettségre épülő szakképesítések

Elektronikai műszerész (4 0713 04 02)

Hulladékfeldolgozó munkatárs (4 0712 14 01)

Vízügyi munkatárs (4 1021 14 03)

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettségi (8 általános)

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 9.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása a 7. és 8. osztály év végi matematika osztályzata alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.19-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

Tanulj szakmát a GD-ben!