Szociális segítő

Szociális segítő

Tisztelt Szülők!

A gyermekek/tanulók szociális jólétét, egészséges fizikai, értelmi és érzelmi fejlődését akadályozó problémák korai és helyben történő kezelése, visszaszorítása, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermekjóléti és a köznevelési intézmények munkájának összehangolásával 2018. szeptember 01.-től Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben. A feladatellátás jogszabályi alapját, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény nyújtja. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet nyújtó felsőfokú szakirányú szociális végzettséggel rendelkező szakember a szociális segítő munka módszereivel és eszközeivel nyújt támogatást a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, valamint a pedagógiai munkát segítő szakembereknek.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához, iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi -lelki bántalmazás.
 • Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben. (leckeírás és egyéb otthoni feladatok, szülő -gyermek konfliktus, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek, szociális problémák.)

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Gyermekek számára:
  • egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, csoportos, közösségi és prevenciós programok.
 • Szülők számára:
  • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben; pl (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése),
  • szükség szerint részvétel szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, szülői értekezleten,
  • közvetítés tanár -diák, szülő -gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,
  • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában, súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes család és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi, titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában. A segítő tevékenység hatékonyságának érdekében, az óvodai és iskolai szociális segítő által szervezett egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokhoz a szülők részére hozzájárulási nyilatkozat kitöltése szükséges. A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes!

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítőhöz.

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Bakó Nóra

Email címe: bako.nora@csgyjk.ritek.hu

Ügyfélfogadás ideje: minden kedden – 8:00 – 12:00 (B214)

​​​​​​​Ügyfélfogadás helye: Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája