SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

HírekKözérdekű adatokGD Oktatási portálKRÉTA

Felnőttek szakmai oktatása

Minden 16. életévét betöltött személy (felső korhatár nélkül) részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) megszerzése mindenki számára ingyenes. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett rövid idő alatt szakmát tanulni. A felnőttek emellett több mint 400, szakmai képzés keretében megszerezhető, szakképesítés közül választhatnak.

Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik a középiskola tizedik évfolyamát teljesítették. A szakmai képzésben való részvétel feltételeit és a képzés időtartamát a Programkövetelmények (PK) határozzák meg. A tanórákat heti 2-3 alkalommal az esti órákban vagy hétvégi napokra szervezik, az elméleti órák nagy részét az online térben tartják az intézmények.

A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A  vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert szakképzettséget tanúsít.

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést képesítő vizsga zárja, és a sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kapnak.

Felnőttként az iskolában szakmákat és szakképesítést is szerezhetek?

Igen. Az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban is ingyenesen biztosítja az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult. Ingyenes képzéseinken az első képesítő vizsga letételéig térítésmentesen tanulhatnak azok, akik még nem rendelkeznek az új szakképzési rendszerben szerzett szakképesítéssel

Munka mellett is tudok szakmát vagy államilag elismert szakképesítést szerezni?

Az iskolák a felnőttek számára mind a szakmai oktatást, mind a szakmai képzést rugalmasan, akár munka mellett, rövid idő alatt szervezik meg, gyakran az esti órákban, akár hétvégén is. Az egyes intézmények képzési programja sokszor ezért is tér el egymástól, igazodva a Képzési és Kimeneteli Követelményekben, szakképesítés esetén a Programkövetelményekben meghatározott tartalmakhoz és a helyi igényekhez.


Szakmák

Fitness-wellness instruktor

Sport


Tovább

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem és vízügy


Tovább

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás


Tovább

Oktatási szakasszisztens

Oktatás


Tovább

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

Sport


Tovább

Vízügyi technikus

Környezetvédelem és vízügy


Tovább

Online jelentkezési lap

Jelentkezési lap (munka mellett végezhető forma)

Jelentkezés a nyári időszakban szerdánként lehet:

- a kitöltött jelentkezési lap leadásával a B020-as irodában Boda Erikánál vagy

- az online jelentkezési lapot kitöltve vagy

- emailen beküldve a kitöltött jelentkezési lapot (email cím: szakmai.jelentkezes.gd@gmail.com)

 

Általános tudnivalók

A fenti szakmák oktatása munka mellett végezhető formában, a tanév rendjéhez igazodva történik.

A szakmai oktatás szeptember 1-jétől indul.

Az oktatás megkezdése a jelentkezők számától is függ.

Ingyenesség

  1. évi LXXX. törvény a szakképzésről 3. § alapján ingyenes az oktatás

- az első szakma esetén az első szakmai vizsga befejezéséig (és az első javító- vagy pótlóvizsga is),

- a második szakma esetén a szakmai oktatás három tanéven keresztül,

- szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés esetén, ha azt szakképző intézmény szervezi, az első képesítő vizsga befejezéséig.

A második szakma szakmai oktatásának befejezését követő első szakmai vizsga már nem ingyenes, azaz vizsgadíjat kell fizetni!

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 288.§-a alapján szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége (2024-ben 1.200.000 Ft/fő/év) egyhavi összege (azaz 100.000 Ft/fő/hó) huszonöt százalékának (azaz 25.000 Ft-nak), részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A.§ (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A mellékletben foglalt táblázatban meghatározott - évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett - súlyszorzó szorzata.

2024-ben a fentiek alapján a szakmai vizsga díja 55 ezer Ft.

Felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az érintett foglalkozásokon való ismételt részvétel térítési díj ellenében lehetséges. (A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 4.§ (2) b))

Alkalmassági követelmények

Egyes szakmák képzési és kimeneti követelménye foglalkozásegészségügyi vagy pályaalkalmassági vizsgálat szükségességét írja elő. Felnőttképzési jogviszonyban (munka mellett végezhető formában) az alkalmassági vizsgálat önköltséges. A vizsgálat helyszínének kiválasztásában az iskola ügyfélszolgálata segítséget nyújt.

A szakmai oktatás időtartama

Az 1/13. évfolyamon kezdődő szakmák 2 évesek tanulói jogviszonyban (nappali munkarendben) és  munka mellett végezhető formában, felnőttképzési jogviszonyban is.

A felnőttképzési jogviszonyban (munka mellett végezhető formában) történő szakmai oktatás hetente 18-20 óra elfoglaltságot jelent: 3 tanítási nap hetente, napi 6-7 tanítási órával, 15:30 órai kezdéssel. A tanítási napok, illetve az órarend az oktatás megkezdésekor kerül kialakításra.

Diákigazolvány

Tanulói jogviszonyban (nappali munkarendben) és felnőttképzési jogviszonyban (munka mellett végezhető formában) is igényelhető diákigazolvány.

Felnőttképzési jogviszonyban a diákigazolvány utazási kedvezmény igénybevételére nem jogosít.

Részletek: http://www.diakigazolvany.hu/

Hiányzás

Tanulói jogviszonyban a szülő előre benyújtott írásbeli kérelemmel 3 alkalommal, de legfeljebb 3 napot igazolhat. Megszűnik a tanulói jogviszony 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Felnőttképzési jogviszonyban a mulasztás mértékét a képzés kezdetekor megkötött felnőttképzési szerződés tartalmazza: tanulási területenként 20%

Felmentés

Előzetesen megszerzett tudás (korábbi tanulmányok, végzettségek  pl.felsőfokú) beszámításával felmentés kérhető egyes tananyagegységek, tantárgyak teljesítése alól.


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

6724 Szeged, Mars tér 14.

Telefon: +3662558750

E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

OM azonosító: 203052-014


2024Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium