SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

HírekKözérdekű adatokGD Oktatási portálKRÉTA

Összefüggő szakmai gyakorlat

Összefüggő szakmai gyakorlat

Tudnivalók az összefüggő gyakorlatról a 2021-2022 tanévben

(dőlt betűs részek a szakképzési törvényből 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről)

Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

A teljesítés időtartama: 2022. június 20. és augusztus 31. között összefüggően

28 §, 2) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

CSAK és kizárólag a 11. évfolyamos tanulóknak van összefüggő szakmai gyakorlat!!!

Gyakorlatok óraszáma

  1. évfolyam2018-as kerettanterv szerint, 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra), az informatika és távközlés ágazatok kivételével minden ágazatban.

Érintett osztályok: 11.A, 11.B (környezetvédelem), 11.C, 11.D, 11.L, 11.V (vízügy)

A 11. évfolyamon a Sport (11.A) és Pedagógia szakon (11.D) a gyakorlatot a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.-n keresztül bonyolítjuk.

Ehhez a gyakorlati helyen, majd adatlapot kell felvenni, hogy a gyakorlatért járó díjazást el tudják utalni.

A gyakorlatok teljesítésének dokumentálása: foglalkozási napló és jelenléti ív.

A foglalkozási naplót rendelkezésre bocsájtjuk, ezt naponta kell vezetni és aláíratni, mert egyben jelenléti ívként is szolgál.  A hiányzásokat és azok pótlását a második oldalon kell rögzíteni.

A Haladási napló minden szakma részére ugyanaz.

A jelenléti ív a sport és pedagógia szak kivételével a többieknek egységes.

Aki a Szent Erzsébet Kft.-n keresztül folytatja a gyakorlatát, annak külön letölthető Jelenléti íve van.

A napló része a gyakorlat igazolására szolgáló táblázat, ezt a gyakorlat végén kell aláíratni és gyakorlati hely bélyegzőjével lebélyegeztetni.

A naplót kitöltve, leigazoltatva az első tanítási napon(2022.09.01.) az osztályfőnöknek kell leadni.

A gyorsabb ügyintézés érdekében, szeretnénk a tanulókat megkérni, hogy a gyakorlat befejeztével szkennelve vagy befotózva küldjék el az alábbi email címre a dokumentumokat. A levél tárgya minden esetben a tanuló neve és osztálya legyen. (pl. Kistóti Géza 11. P osztály)

Email: gdgyakorlat@gmail.com

Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a naplóra, akkor másolatot kell kérni belőle.

Ha a gyakorlati hely saját naplót vezettet, akkor arról másolatot kell kérni.

A foglalkozási napló melléklete a kerettanterv szerinti „tananyag”, amely segítséget nyújt a napló kitöltésében.

  1. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

Hiányzás: Igazolt hiányzás 20% lehet, igazolást csatolni kell (orvosi igazolás). A 20% fölötti hiányzást pótolni kell!

Igazolatlan hiányzás maximum 5% lehet, de azt is pótolni kell.

Év végi bukás esetén

Ha valaki javítóvizsgára bukik, akkor teljesítse a gyakorlatot, mert csak így tud továbblépni, sikeres javítóvizsga esetén.

Ha valaki évismétlésre bukik, akkor a gyakorlatot nem kezdheti meg.

Aki javítóvizsgán évismétlésre lesz utasítva, akkor neki a gyakorlatot is meg kell ismételni.

28.§, (6a) A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A gyakorlatokkal kapcsolatos probléma esetén Kutas Lászlót kell keresni a kutaslaszlo.gd@gmail.com címen, vagy a 06-30-930-6731 telefonszámon.

 

Foglakozási napló minden osztálynak (nyomtatható)

Jelenléti ív (ped.-sport kivételével)

Jelenléti ív 11.A és 11.D Szent Erzsébet (sport-ped)

Tudnivalók az összefüggő gyakorlatról (nyomtatható)

 


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

6724 Szeged, Mars tér 14.

Telefon: +3662558750

E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

OM azonosító: 203052-014


2024Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium