SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • GD Oktatási portál
 • KRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

A tanév helyi rendje

 

Dátum/időpont

/időtartam

Megnevezés

2022. szeptember 1.

Első tanítási nap

2022. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepség

2022. szeptember 2-től

Tankönyvek osztása, tankönyvek pótrendelés

2022. szeptember 2.

Ismerkedési napok a 9. évfolyamon

2022. szeptember 5.

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

2022. szeptember 16.

Jelentkezés az OKTV-re

2022. szeptember 19-október 10.

Pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat

2022. szeptember 20.

Szülői értekezlet a 9-12. évfolyamon

2022. szeptember 22.

Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022. szeptember 24.

II. Szakmafesztivál

2022. szeptember 26-november 30.

Bemeneti mérések (22/2022. (VII.29.) BM r. 12.§ (1) bekezdés)

2022. szeptember 29.

Véradás

2022. szeptember

Ifjúsági koncert szervezés

2022. szeptember 30.

Magyar Diáksport Napja

2022. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját

2022. szeptember 30.

Kezdő és továbbhaladó évfolyamok bizonyítványainak megnyitása

2022. szeptember 30.

Szakkörök, érdeklődési körök, felzárkóztató foglalkozások indulása

2022. október 6.

Aradi vértanúk emléknapja

2022. október 8-23.

Kódolás hete

2022. október 13-15.

Találd ki magad! – beiskolázási napok az Agórában

2022. október 15.

Szombati munkanap (október 31. – hétfő – áthelyezése)

2022. október 15.

Gólyaavató

2022. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 20.

Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022. október 21.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

2022. október 26.

Mi a pálya? beiskolázási rendezvény

2022. október 28.

Őszi leállás előtti utolsó tanítási nap

2022. október 31.

Áthelyezett munkanap (ledolgozva – október 15. szombat)

2022. november 2-4.

1-3. Tanítás nélküli munkakapok - Őszi leállás

2022. október-november

Szakmai vizsgaidőszak – 2022. október-november

2022. november 7.

Őszi leállás utáni első tanítási nap

2022. november 10.

Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022. november 14.

Magyar nyelv napja

2022. november 15.

Oktatói fogadó délután

2022. november 18.

A 8. osztályosok felvételi előkészítő foglalkozásainak kezdete, ágazati bemutatókkal (7 alkalom)

2022. november

Diákolimpiai nevezések, a meghirdetés szerint folyamatosan

2022. november 14.

Őszi diákfórum

2022. december 2.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2022. december 5.

Mikulás ünnepség

2022. december 8.

Pályaválasztási nyílt nap

2022. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2022. december

Szalagavató

2022. december 21.

Karácsonyi műsor, tantestületi ebéd a nyugdíjasokkal

2022. december 21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. december 22-2023. január 8.

Téli szünet

2023. január 9.

Téli szünet utáni első tanítási nap

2023. január

Keresztféléves képzés tanévének vége

2023. január 9-május 12.

NETFIT mérés

2023. január 19-20.

Osztályozó konferenciák

2023. január 20.

I. félév vége

2023. január 21. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2023. január 23.

4. tanítás nélküli munkanap – Központi felvételi javítási nap

2023. január 23-27.

Félévi értesítők kiadása

2023. január 31.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2023. január

Jelentkezés az ÁSZÉV és OSZTV szakmai versenyekre

2023. január 16-20.

Ágazati alapvizsga az 1/13. évfolyamon

2023. január 27. 8:00-16:00

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

2023. január 31.

Félévzáró oktatói testületi értekezlet

2023. február

Keresztféléves szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli részei

2023. február 7. 15:30-17:00

Oktatói fogadóórák

2023. február 7.

Félévi szülői értekezlet

2023. február 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2023. február 15.

Érettségi és szakmai vizsgákra jelentkezési határidő

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2023. február 22.

Farsangi táncház

2023. február 24.

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2023. március 6-10.

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2023. március 6-június 9.

Kimeneti mérések (22/2022. (VII.29.) BM r. 12.§ (1) bekezdés)

2023. március 14.

Megemlékezés március 15-ről

2023. március 14.

5. tanítás nélküli munkanap, Pályaorientációs nap

2023. március 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023. március 23.

Alapítványi kulturális est

2023. március

Nemzetközi Kenguru Matematika verseny iskolai forduló

2023. március 27-31.

Digitális Témahét

2023. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2023. március

Novofer Gábor Dénes Ösztöndíj pályázat leadása

2023. április 3.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2023. április 5.

6. tanítás nélküli munkanap, Diáknap

2023. április 5.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. április 6-11.

Tavaszi szünet

2023. április 12.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2023. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2023. április 17.

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

2023. április 18. 15:30-17:00

Oktatói fogadó délután

2023. április 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2023. április 24-28.

Fenntarthatósági Témahét

2023. április 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. április 28.

Szerenád

2023. május 4.

Végzősök osztályozó konferenciái

2023. május 4.

Végzősök utolsó tanítási napja

2023. május 5. 16:00

Ballagás

2023. május 8-augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2023. május 19.

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2023. május 8. 9.00

Magyar nyelv és irodalom – írásbeli érettségi

2023. május 9. 9.00

Matematika – írásbeli érettségi

2023. május 10. 9.00

Történelem – írásbeli érettségi

2023. május 11. 9.00

Angol nyelv – írásbeli érettségi

2023. május 12. 9.00

Német nyelv – írásbeli érettségi

2023. május 17. 9.00

Ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak – írásbeli érettségi

2023. május 8-10.

Délutáni tanítási napok

2023. május 11-12.

7-8. tanítás nélküli munkanapok, Osztálykirándulások

2023. május-június

Szakmai vizsgák interaktív, projektfeladatos részei

2023. május vége

Szakmaválasztási nyilatkozat a 10. évfolyamtól

2023. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2023. június 5.

Gábor Dénes verseny díjkiosztó ünnepsége

2023. június 7-14.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

2023. június 12-16.

Ágazati alapvizsga a 10. évfolyamon

2023. június 14-15.

Osztályozó konferenciák

2023. június 16.

Utolsó tanítási nap

2023. június 16.

Ünnepélyes tanévbúcsúztató

2023. június 15.

NETFIT eredmények felvezetése

2023. június 19-30.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

2023. június 22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba

2023. június 26-28.

Pályaválasztási tábor általános iskolások számára

2022. június 26-július 7.

Centrumos pályaorientációs tábor

2023. július 3.

Tanévzáró tantestületi értekezlet, tanévzáró ebéd

 

A tanítási év, a szorgalmi idő

A 2022/2023. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), az utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).

A tényleges tanítási napok száma: 179 nap

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2023. május 4.

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, ill. szüleiket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünetek

Őszi leállás:   2022. október 31 - november 4.

A leállás előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a leállás utáni első tanítási nap november 7. (hétfő)

 

Téli szünet:     2022. december 22 – 2023. január 6.

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első nap 2023. január 9. (hétfő)

 

Tavaszi szünet:          2023. április 6-11.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda)

 

Munkanap áthelyezések 2022. évben

október 15. szombat

munkanap

áthelyezett munkanap (október 31. helyett)

október 23. vasárnap

56-os forradalom ünnepe

munkaszüneti nap (hétvége)

október 31. hétfő

pihenőnap

pihenőnap (4 napos hétvége)

november 1. kedd

Mindenszentek

munkaszüneti nap (4 napos hétvége)

december 24. szombat

Szenteste

pihenőnap (3 napos hétvége)

december 25. vasárnap

Karácsony

munkaszüneti nap (3 napos hétvége)

december 26. hétfő

Karácsony

munkaszüneti nap (3 napos hétvége

 

Tanítás nélküli munkanapok

Tanítás nélküli munkanap dátuma

Tervezett felhasználás megnevezése

Tanítás nélküli napok száma

2022.11.02-04.

1-3. tanítás nélküli munkanap, Őszi leállás

3

2023.01.23.

4. tanítás nélküli munkanap, Központi felvételi javítási nap

1

2023.03.14.

5. tanítás nélküli munkanap, Pályaorientációs nap

1

2023.04.05

6. tanítás nélküli munkanap, Diáknap

1

2023.05.11-12.

7-8. tanítás nélküli munkanapok, Osztálykirándulások

2

 

Oktatótestületi értekezletek

2022.08.25. 9:00 Alakuló értekezlet

2022.08.31. 9:00 Nyitó értekezlet

2023.01.19-20. délután Félévzáró osztályozó konferenciák

2023.01.31. 14:45 Félévzáró oktatói testületi értekezlet

2023.05.04. délután Végzősök osztályozó konferenciái

2023.06.13-14. Évzáró osztályozó konferenciák

2023.07.03. Tanévzáró tantestületi értekezlet

Keddenként 14:45-ös kezdettel

 

Szülői értekezletek

2022.09.20. 17:00 órai kezdettel

2023.02.07. 17:00 órai kezdettel

 

Fogadóórák

2022.11.15. 15:30-17:30

2023.02.07. 15:30-17:30

 

Ünnepségek, megemlékezések

2022.09.01. 8:00 órai kezdettel Tanévnyitó ünnepség

2022.10.06. Aradi vértanúk emléknapja

2022.10.21. Megemlékezés az 1956-os forradalomról

2022.11.14. Magyar nyelv napja

2022.12.05. 17:00 órai kezdettel Mikulás ünnepség

2022.12.21. Karácsonyi műsor

2023.02.24. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2023.03.14. Megemlékezés március 15-ről

2023.04.17. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

2023.05.05. 16:00 órai kezdettel Ballagás

2023.06.05. Gábor Dénes díjátadó

2023.06.15. Ünnepélyes tanévzáró

 

Nyílt napok, pályaorientációs rendezvények

2022.09.22. 15:00 órai kezdettel Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022.09.24. II. Szakmafesztivál

2022.10.15. 15:00 órai kezdettel Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022.10.26. „Mi a pálya?” beiskolázási rendezvény

2022.11.10. 15:00 órai kezdettel Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2022.12.08. 15:00 órai kezdettel Pályaválasztási iskolai nyílt nap

2023.06.26-28. Pályaválasztási tábor általános iskolások számára

2023.06.26-07.07. Centrumos pályaválasztási tábor

 

Érettségi vizsgák

Az érettségi vizsgák rendje a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 1. számú melléklete szerint.

 

Érettségi vizsgák a 2022. évi október-novemberi vizsgaidőszakban

 1. A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2022. október 14., 8.00

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2022. október 17., 8.00

földrajz

földrajz

2022. október 17., 14.00

matematika

matematika

2022. október 18., 8.00

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2022. október 18., 14.00

történelem

történelem

2022. október 19., 8.00

francia nyelv

francia nyelv

2022. október 19., 14.00

angol nyelv

angol nyelv

2022. október 20., 8.00

kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2022. október 20., 14.00

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2022. október 21., 8.00

filozófia

filozófia

2022. október 21., 14.00

német nyelv

német nyelv

2022. október 24., 8.00

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

2022. október 24., 14.00

informatika, digitális kultúra

informatika, digitális kultúra

2022. október 25., 8.00

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2022. október 25., 14.00

olasz nyelv

olasz nyelv

2022. október 26., 8.00

biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret

biológia

2022. október 26., 14.00

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2022. október 27., 8.00

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2022. október 27., 14.00

 

 1. A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

szóbeli vizsgák

2022. november 10–14.

szóbeli vizsgák

2022. november 21–25.

 

A vizsgát a tanulók az általuk választott iskolában teszik le.

Kijelölt középiskolák Szeged városában:

OM azonosító

Érettségi vizsgát szervező intézmény neve

Érettségi vizsgát szervező telephely adatai

Irsz

Város

Utca

029752

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

6724

Szeged

Bálint Sándor utca 14.

029744

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

6723

Szeged

József Attila sugárút 118-120.

029743

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720

Szeged

Tisza Lajos körút 6-8.

203052/012

Szegedi SZC Csonka János Technikum

6726

Szeged

Temesvári körút 38.

203052/007

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

6725

Szeged

Kálvária sugárút 84-86.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 5.

 

Érettségi vizsgák a 2023. május-júniusi vizsgaidőszakban

 1. A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2023. május 5., 8.00

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2023. május 8., 9.00

matematika

matematika

2023. május 9., 9.00

történelem

történelem

2023. május 10., 9.00

angol nyelv

angol nyelv

2023. május 11., 9.00

német nyelv

német nyelv

2023. május 12., 9.00

informatika, digitális kultúra

2023. május 15., 8.00

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2023. május 15., 14.00

biológia

biológia

2023. május 16., 8.00

társadalomismeret, közigazgatási ismeretek

2023. május 16., 14.00

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

2023. május 17., 9.00

kémia

kémia

2023. május 18., 8.00

földrajz

földrajz

2023. május 18., 14.00

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2023. május 19., 8.00

gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2023. május 19., 14.00

informatika, digitális kultúra

2023. május 22., 8.00

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2023. május 22., 14.00

fizika

fizika

2023. május 23., 8.00

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2023. május 23., 14.00

francia nyelv

francia nyelv

2023. május 24., 8.00

filozófia

filozófia

2023. május 24., 14.00

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2023. május 25., 8.00

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2023. május 25., 14.00

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. május 26., 8.00

 

 1. A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

szóbeli vizsgák

2023. június 7–14.

szóbeli vizsgák

2023. június 19–30.

Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

 

Szakmai vizsgák

2022. évi október-novemberi szakmai vizsgák:

- Interaktív vizsgatevékenység                      2022. október

- Projektfeladat vizsgatevékenység              2022. október-november

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

 

2023. évi február-márciusi szakmai vizsgák:

- Interaktív vizsgatevékenység                     2023. február

- Projektfeladat vizsgatevékenység                           2023. február-március

Jelentkezési határidő: 2022. december 1.

 

2023. évi május-júniusi szakmai vizsgák:

- Interaktív vizsgatevékenység                     2023. május

- Projektfeladat vizsgatevékenység                           2023. május-június

 Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei

2021-2022 tanév eseményei

2022-2023 tanév eseményei


Partnereink

 • Szegedi Szakképzési Centrum
 • Szegedi Városi Kollégium
 • Atysco
 • ATI-VIZIG
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága
 • HTTP alapítvány
 • Feeling Center
 • LanguageCert vizsgahely
SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

   6724 Szeged, Mars tér 14.

  • Telefon: +3662558750

   E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

   OM azonosító: 203052-014


  2023Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium