SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • GD Oktatási portál
 • KRÉTA

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)

Illusztráció
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs/vezető irányítása mellett végzi munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg. A szakképesítéssel rendelkező képes: - nevelési/oktatási feladatokat értelmezni, - együttműködni más szakemberekkel, - szociális problémák felismerésére, - a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére, - differenciált bánásmód alkalmazására, - konfliktusok felismerésére és megoldásra, - adekvát kommunikációra, - tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére, - rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére, - ügyeleti feladatok ellátására, - pontos, következetes munkára, - módszeres munkavégzésre, - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, - pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni, - a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére, - olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, - köznyelvi és szakmai szöveget írni, - információk gyűjtésére, - önművelésre. Ha szeretnél gyerekekkel és/vagy fiatalokkal dolgozni és részt venni a következő generáció fejlesztésében, türelmes vagy és elhivatott megtaláltad a hozzád illő szakképesítést.

Iskolai előképzettség

Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

Nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény

Nem szükséges

Szakmai gyakorlat

Nem szükséges

Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

   6724 Szeged, Mars tér 14.

  • Telefon: +3662558750

   E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

   OM azonosító: 203052


  2022Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium